KaKalMas 3.4. at taidetehdas w/ Strandberg / Sabal-Lecco

Our KaKalMas -trio performs as an opening act for Arman Sabal-Lecco with Strandberg Project.

3.4. (Torstai) Taidetehdas, Porvoo.
21.00 KaKalMas – Tyyskä/Katz/Törnroos
22.00 Armand Sabal-Lecco with Strandberg Project feat. Jukka Gustavson

info:
http://www.taidetehdas.fi/fi/tapahtumat/177-armand-sabal-lecco/


Share on Facebook